Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Ofisi ya Waziri Mkuu

Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana Dawa za Kulevya

( DCEA )

Wasiliana Nasi

Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana Dawa za Kulevya
S.L.P 80327
DAR ES SALAAM
TANZANIA.

Tupigie

Piga Bure: 119

Simu: +255222113757 / 54

Barua pepe

cg@dcea.go.tz

Nukushi

+255222113752

Ofisi za Mikoani